Το GRANKIT – Grandparents and Grandchildren Keep In Touch είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο Πολυμερών Σχεδίων Grundtvig.
Τα Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης διοικείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) και υποστηρίζει την παροχή ευκαιριών μάθησης μέσα από διάφορα προγράμματα σε άτομα που ανήκουν από την παιδική ηλικία μέχρι τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Στα Πολυμερή Σχέδια Grundtvig εμπλέκονται ιδρύματα / οργανισμοί από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι συνεργάζονται με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, προκειμένου να επιτύχουν συγκεκριμένα και καινοτόμα αποτελέσματα / προϊόντα, όπως το σχεδιασμό προγραμμάτων μάθησης που αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην προώθηση των Ευρωπαϊκών αξιών. Αυτά τα σχέδια επιδιώκουν επίσης να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν άτομα τρίτης ηλικίας, κυρίως παππούδες και γιαγιάδες, σε βασικά θέματα χρήσης Η/Υ (Windows, Word, Internet, e-mail, Social Media Tools) και αργότερα μέσα από τη διαγενεαλογική μάθηση (intergenerational and family learning) και την εμπλοκή των εγγονιών τους να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) (Internet, Facebook, Skype). Τα εγγόνια, αφού εκπαιδευτούν από τους καθηγητές τους, θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους στα πιο πάνω θέματα για να ενημερώσουν και να καθοδηγήσουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους για τις δυνατότητες που παρέχουν τα ΜΚΔ, για δωρεάν επικοινωνία, αγορά προϊόντων, ενημέρωση, πληρωμή λογαριασμών, παρακολούθηση ειδήσεων κλπ.
Μέσα από την απόκτηση των δεξιοτήτων αυτών επιδιώκεται η συνεχής επικοινωνία μέσα από σύγχρονους τρόπους με τα εγγόνια τους ώστε να τους παρέχουν στήριξη, καθοδήγηση και βοήθεια, ενώ παράλληλα θέματα όπως απομόνωση, αδράνεια και μοναχικότητα μπορεί να μειωθούν αισθητά. Επιδίωξη είναι η προώθηση της ενεργού γήρανσης μέσα από τον νέο ηλεκτρονικό κόσμο της επικοινωνίας.

Αν δεν ήμουν «μανιακός» με τη χρήση Η/Υ, δεν θα είχα ζωή. Το διαδίκτυο είναι μερικές φορές η μόνη μου διέξοδος στον πραγματικό κόσμο»..

Ευχαριστώ το Θεό για όλες αυτές τις ηλεκτρονικές ανακαλύψεις που μου έχουν δώσει πίσω την αυτοεκτίμησή μου.

Είναι φανταστικό! Ακόμα και στην ηλικία των 83 χρονών είμαι ζωντανός και ακόμη μαθαίνω. Έχω ένα λογαριασμό Facebook, ένα λογαριασμό Skype και e-mail.